espaceur
ConnexiuneConnexiune

Parolă
OK
Înregistrare - Recuperare parolă
filet
loupe Text OK loupe Referinţă OK loupe Familii OK loupe Multicriterii OK
Coş de cumpărături Coş de cumpărături
Inregistrator de umiditate relativă
> Noutăţi
Descãrcare catalog complet

ÎNREGISTRATOARE MINIATURĂ AUTONOME

Triere cu
NEW
Enregistreur de CO2, température et humidité Bluetooth MX1102
>> detaliu produs
Enregistreur de CO2, température et humidité Bluetooth MX1102
L’enregistreur CO2 HOBO MX1102 enregistre et transmet la température, l’humidité relative et le taux de CO2 dans les environnements intérieurs grâce à ses capteurs intégrés. Cet enregistreur équipé de Bluetooth® Smart a été conçu pour communiquer sans fil avec un IPhone®, iPod touch® ou iPad®. En utilisant l’application HOBOmobile™ sous iOS ou Android, vous pouvez facilement configurer l’enregistreur, lire et visualiser ses données sur votre appareil mobile, ou exporter les données pour une analyse ultérieure. Vous pouvez également connecter l’appareil en USB à un ordinateur, et ainsi utiliser le logiciel HOBOware™. Ces interfaces vous permettent également d’étalonner automatiquement ou manuellement le capteur CO2.
L’enregistreur peut calculer les statistiques minimum, maximum, moyenne, et écart-type, et déclencher des alarmes visuelles ou sonores à des seuils que vous spécifiez. L’appareil permet aussi l’enregistrement par salves, dans lequel les données sont enregistrées à un intervalle différent lorsque les valeurs lues sont au-dessus ou en-dessous de certaines limites. Cet enregistreur de données compact dispose également d’un écran LCD qui affiche en temps réel les valeurs mesurées, le mode d’enregistrement, le niveau de pile, la mémoire utilisée, et plus encore.


Capteur de température :
- Plage de fonctionnement : 0° à 50°C (32° à 122°F)
- Précision : ±0.21°C de 0° à 50°C (±0.38°F de 32° à 122°F)
- Résolution : 0.024°C à 25°C (0.04°F à 77°F)
- Dérive : <0.1°C (0.18°F) par an

Capteur d’humidité relative :
- Plage de fonctionnement : 1 à 90% (atmosphère non condensée)
- Précision : ±2% de 20 à 80% typique à 25°C (77°F)
- Hystérésis : ±2% de l’humidité relative
- Résolution : 0.01% à 25°C (77°F)
- Dérive : <1% par an

Capteur C02 :
- Plage de fonctionnement : 0 à 5000 ppm
- Précision : ±50 ppm ±5% de la valeur lue à 25°C (0.04°F à 77°F)
- Préchauffage : 15 secondes
- Etalonnage : Automatique ou manuel
NEW
Înregistrator de temperatură şi umiditate bluetooth - MX1101
Descărcare PDFDescărcare manual
>> detaliu produs
Înregistrator de temperatură şi umiditate bluetooth - MX1101
Data loggerul de temperatură şi umiditate relativă HOBO MX1101 înregistrează şi transmite datele de temperatură şi umiditate relativă în spaţiile interioare, cu ajutorul senzorilor integraţi. Acest înregistrator este echipat cu modul Bluetooth® Smart, ce a fost prevăzut pentru comunicarea la distanţă cu un IPhone®, iPod touch® ou iPad® sau orice telefon inteligent utilizând Android. Utilizând aplicaţia HOBOmobile™ pentru iOS şi Android, puteţi cu uşurinţă configura înregistratorul, citi şi vizualiza datele direct pe ecranul telefonului mobil, sau să exportaţi datele pentru o analiză ulterioară. Înregistratorul poate calcula statistici ca minimum, maximum, media şi deviaţia faţă de un standard, şi poate fi configurat pentru a declanşa alarme vizuale sau sonore la praguri de măsură definite de utilizator. Înregistratorul permite de asemenea înregistrarea de tip salve salve prin care datele sunt înregistrate la un interval diferit atunci când datele citite sunt superioare sau inferioare unor limite. Acest înregistrator compact dispune şi de un ecran LCD care afişează în timp real datele de temperatură, umiditate relativă, modul de înregistrare, nivelul bateriei, nivelul memoriei utilizate şi mai mult decât atât.

Senzor de temperatură :
- Plajă de funcţionare : -20° ... 70°C (-4° ... 158°F)
- Precizie : ±0.21°C de la 0° la 50°C (±0.38°F de la 32° la 122°F)
- Rezoluţie : 0.024°C la 25°C (0.04°F la 77°F)
- Deviaţie : 0.1°C (0.18°F) pe an

Senzor de umiditate relativă :
- Plajă de funcţionare : 1 ... 90%
- Precizie : ±2% de la 20 la 80% tipic la 25°C (77°F)
- Histeresis : ±2% din umiditatea relativă
- Rezoluţie : 0.01% la 25°C (77°F)
- Deviaţie : <1% pe an
NEW
Înregistrator de temperatură şi de umiditate relativă cu afişaj - UX100-003 UX100-011
Descărcare PDFDescărcare manualDescărcare manual
>> detaliu produs
Înregistrator de temperatură şi de umiditate relativă cu afişaj - UX100-003 UX100-011
Înregistratoarele HOBO UX100-003 şi UX100-011 permit înregistrarea temperaturii şi umidităţii relative (cu o precizie de 3,5% pentru modelul UX100-003 şi de 2,5% pentru modelul UX100-011) de interior cu senzorii săi integraţi.
Utilizănd programul HOBOware, este uşoară configurarea alarmelor înalte sau joase pentru campaniile de înregistrare. Se poate de asemenea configura perioade scurte de măsură, în funcţie de anumite condiţii.
Aparatul permite calcularea anumitor statistici (minimm maxim, medie, ecart).
De dimensiuni reduse, şi cu ecran LCD încorporat, înregistratorul permite vizualizarea temperaturii, stării campaniei în curs, nivelul bateriei şi memoria utilizată între două descărcări.

Specificaţii :

* Temperatură
- plajă : -20...+70°C
- precizie : ±0.21°C de la 0/50°C
- rezoluţie : 0.024°C la 25°C
- timp de răspuns : 8 minute în aer de 1m/s
- derivaţie : <0.1°C pe an

* Umiditate relativă

Model UX100-003
- plajă : 15%...95%
- precizie : ±3.5% de la 25 la 85% între 15 şi 45°C incluzând un histeresis; 5% de la 25 la 95% între 5 şi 55°C incluzând un histerezis
- rezoluţie : 0,07% la 25°C şi 30% umiditate relativă
- timp de răspuns : 43 de secunde pentru 90% într-un flux de aer de 1m/s
- derivaţie : <1% în medie pe an

Model UX100-011:
- plajă : 1%...95%
- precizie : ±2.5% de la 10 la 90% tipic pentru un maxim de 3,5% incluzând histeresis
- rezoluţie : 0,05% la 25°C
- timp de răspuns : 11 secunde pentru 90% într-un flux de aer de 1m/s
- derivă : <1% în medie pe an

* Înregistrator
- plajă de utilizare : înregistrare -20°...+70°C; 0/95% umiditate relativă; pornire şi descărcare de la 0/50°C (specificaţii USB)
- interval de înregistrare : 1 secundă...18ore
- mod de înregistrare : normal, salve sau statistic
- mod de memorie : oprire sau în buclă când memoria este plină
- mod de pornire : imediat, prin apăsare buton sau dată şi oră setate
- mod de repornire : apăsare buton
- precizie în timp : ±1 un minut pe lună la 25°C
- autonomie : 1 an, cu un interval de înregistrare de 1 minut şi interval de eşantionare mai mare de 15 secunde
- baterie CR2032 (3V)
- afişaj : vizibil de la 0/50°C; poate deveni lent sau nefuncţional pentru depăşiri de plajă
- memorie 128Ko (aprox 84600 de înregistrări)
- timp de descărcare memorie plinp : 20 de secunde
- dimensiuni : 3.66x8.48x2.29 cm
- masă : 30 de grame
- indice de protecţie : IP50
- norma : CE
NEW
Înregistrator de temperatură şi de umiditate relativă exterioară - UX100-023
Descărcare PDFDescărcare manual
>> detaliu produs
Înregistrator de temperatură şi de umiditate relativă exterioară - UX100-023
Înregistratorul HOBO UX100-023 permite înregistrarea temperaturii şi umidităţii relative (cu o precizie de 2,5%) în interior cu ajutorul senzorilor săi externi. Utilizând programul HOBOware, este simplă configurarea alarmelor înalte sau joase pentru etapele de înregistrare.
Este de asemenea posibilă setarea unor intervaluri rapide de măsură în funcţie de anumite condiţii. Aparatul permite de asemenea calcularea anumitor statistici (minimul, maximul, media sau ecart). De dimensiuni reduse şi cu ecran LCD încorporat, înregistratorul permite vizualizarea temperaturii, stării în curs, nivelului bateriei şi a memoriei utilizate între două descărcări.

Specificaţii :

* Temperatură
- plajă : -20°...+70°C
- precizie : ±0.21°C de la 0...50°C
- rezoluţie : 0.024°C la 25°C
- timp de răspuns : 6 minute în aer de 1m/s
- derivaţie : <0.1°C pe an

*Umiditate relativă
- plajă : 1...100% de la -40°...+75°C
- precizie : ±2.5% de la 10 la 90% tipică pentru un maximum de 3,5% inclus histeresis
- rezoluţie : 0,05% la 25°C
- timp de răspuns : 5 minute pentru 90% într-un flux de aer de 1m/s
- derivaţie : <1% în medie pe an

* Datalogger
- plajă de utilizare : înregistrare -20°...70°C; 0/95% umiditate relativă; pornire şi descărcare 0/50°C (specificaţii USB)
- interval de înregistrare : 1 secundă ... 18 ore
- mod de înregistrare : normal, salve sau statistic
- mod memorie : oprire sau repornire în buclă când memoria este plină
- mod de pornire : imediat, prin apăsare buton sau dată şi oră programate
- mod de repornire : prin apăsare buton
- precizie în timp : ±1 minut pe lună la 25°C
autonomie : 1 an, cu un interval de înregistrare de 1 minut şi interval de eşantionare mai mare de 15 secunde
- baterie : CR2032 (3V)
- afişaj : vizibil de la 0°...50°C; pentru temperaturi în afara plajei poate să meargă lent sau să nu mai afişeze deloc
- memorie : 18ko (aprox 84600 de măsurători)
- timp de descărcare memorie plină = 20 de secunde
- dimensiuni : 3.66x8.48x1.52 cm
- masă : 30 grame
- indice de protecţie IP50
- normă : CE
Sondă ambientală cu înregistrator şi afişaj - SAETH-UX100
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Sondă ambientală cu înregistrator şi afişaj - SAETH-UX100
Montaj detaşabil al înregistratorului într-o carcasă etanşă cu velcro.
Înregistratorul permite înregistrarea temperaturii şi umidităţii relative ( cu o precizie de 2,5%) în interior cu senzorii externi.
Utilizând programul Hoboware, configurarea alarmelor înalte sau joase pentru cambaniile de înregistrare este foarte uşoară.
Se pot de asemenea seta salve de măsură (intervale mai rapide), în funcţie de anumite condiţii.
Aparatul permite de asemenea calcularea anumitor statistici (minim, maxim, medie sau ecart-tip).
Cu dimensiuni reduse, este dotat cu ecran LCD ce permite vizualizarea temperaturii, stării campaniei, nivelului bateriei şi a memoriei utilizate între două descărcări.
Înregistrator de temperatură şi de umiditate HOBO data logger U12 Temp/RH
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Înregistrator de temperatură şi de umiditate HOBO data logger U12 Temp/RH
Înregistrator de temperatură şi de umiditate HOBO data logger U12 Temp/RH
1 sondă internă de temperatură de la -20 la +70 °C
1 sondă internă higrometrică de la 5 la 95 % HR
Precizie : T° : ±0,35 °C de la 0 la +50 °C
Rezoluţie : T° : +0,03 °C la +25 °C
Derivaţie : T° : +0,01 °C/an
RH : < 1 %/an (pentru o utilizare normală)
Timp de răspuns (aer ventilat la 1 m/s) : T° : 6 mn pentru 90 %
RH : 1 min pentru 90 %
Precizia ceasului : ±1 mn/lună la +25 °C
Durată de viaţă a bateriei : 1 an pentru o utilizare tipică
Memorie : 64 kbiţi (43000 de măsuri/12 biţi)
Data şi ora de pornire programabile
sau pornire prin buton
Descărcare completă în 30 de secunde
Numărul seriei de neşters
Indică ora şi data
Indică nivelul bateriei atunci când se configurează prin program
Temperatura de funcţionare : de la -20 °C la +70 °C
Temperatura de stocare : d ela -40 °C la +75 °C
Dimensiuni (mm) : grosime 22 - înălţime 74 - lăţime 58
Greutate : 46 g
Interfaţă USB pentru conectare la calculator
Confirmarea operaţiunilor printr-un led intermitent
Baterie litiu uşor de schimbat
Programe de utilizare recomandate : Greenline pentru PC, HOBOware pentru Mac (vezi pagina 2)
Livrat cu accesorii de fixare
(magnetice, autocolant, velcro)
Înregistrator miniatură autonom de temperatură, umiditate şi luminozitate intrare externă - HOBO data logger U12 Temp/RH/Light
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Înregistrator miniatură autonom de temperatură, umiditate şi luminozitate intrare externă - HOBO data logger U12 Temp/RH/Light
Înregistrator miniatură autonom de temperatură, umiditate şi luminozitate intrare externă - HOBO data logger U12 Temp/RH/Light
1 sondă internă de temperatură de la -20 la +70 °C
1 sondă internă higrometrică de la 5 la 95 % HR
1 captator intern de luminozitate de la 1 la 40000 lumeni/m²
1 intrare externă (temperatură de la -40 la +120 °C, tensiune 0-2,5 V sau 0-10 V,
curent 4-20 mA sau cleşte ampermetric gamă 0-600 A, CO2)
Precizie : :T° : ±0,35 °C de la 0 la +50 °C
RH : ±2,5 % de la 10 % la 90 %
Intrare externă : ±2 mV ±2,5 % (citire)
Rezoluţie : T° : +0,03 °C la +25 °C
RH : +0,03 % HR
Derivaţie : T° : +0,01 °C/an
RH : < 1 %/an (pentru o utilizare normală)
Timp de răspuns (aer ventilat la 1 m/s) :T° : 6 min pentru 90 %
RH : 1 min pentru 90 %
Precizia ceasului : ±1 min/lună la +25 °C
Durata de viaţă a bateriei : 1 an pentru o utilizare tipică
Memorie : 64 kbiţi (43000 măsuri/12 biţi)
Data şi ora de pornire programabile
sau pornire prin buton
Descărcare completă în 30 de secunde
Număr de serie de neşters
Indică ora şi data
Indică nivelul bateriei atunci când este configurat prin program
Temperatura de funcţionare : de la -20 °C la +70 °C
Temperatura de stocare : de la -40 °C la +75 °C
Dimensiuni (mm9 : grosime 22 - înălţime 74 - lîţime 58
Greutate : 46 g
Interfaţă USB pentru conectarea la calculator
Confirmarea operaţiilor prin led intermitent
Baterie litiu uşor de înlocuit
(vezi referinţă pagina 8)
Programe de utilizare recomandate : Greenline pentru PC, HOBOware pentru Mac (vezi pagina 2)
livrat cu accesorii de fixare
(magnetice, autocolant, velcro)
Înregistrator miniatură autonom de temperatură şi de umiditate cu 2 intrări externe - HOBO data logger U12 Temp/RH/2ext
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Înregistrator miniatură autonom de temperatură şi de umiditate cu 2 intrări externe - HOBO data logger U12 Temp/RH/2ext
Înregistrator miniatură autonom de temperatură şi de umiditate cu 2 intrări externe - HOBO data logger U12 Temp/RH/2ext
1 sondă internă de temperatură de la -20 la +70 °C
1 sondă internă higrometrică de la 5 la 95 % HR
2 intrări externe (temperatură de la -40 la +120 °C, tensiune 0-2,5 V sau 0-10 V,
curent 4-20 mA sau cleşte ampermetricgamă 0-600 A, CO2)
Precizie :T° : ±0,35 °C de la 0 la +50 °C
RH : ±2,5 % de la 10 % la 90 %
Intrări externe: ±2 mV ±2,5 % (citire)
Rezoluţie : :T° : +0,03 °C la +25 °C
RH : +0,03 % HR
Derivaţie : T° : +0,01 °C/an
RH : < 1 %/an (pentru o utilizare normală)
Timp de răspuns (aer ventilat la 1 m/s) : T° : 6 min pentru 90 %
RH : T° : 1 min pentru 90 %
Precizia ceasului : ±1 min/lună la +25 °C
Durata de viaţă a bateriei : 1 an pentru o utilizare tipică
Memorie : 64 kbiţi (43000 de măsuri/12 biţi)
Data şi ora de pornire programabile
sau pornire prin buton
Descărcare completă în 30 de secunde
Număr de serie de neşters
Indică ora şi data
Indică nivelul bateriei atunci când este
configurat prin program
Temperatura de funcţionare : de la -20 °C la +70 °C
Temperatura de stocare : de la -40 °C la +75 °C
Dimensiuni (mm) : grosime 22 - înălţime 74 - lăţime 58
Greutate : 46 g
Interfaţă USB pentru conectarea la calculator
Confirmarea operaţiunilor prin led intermitent
Baterie litiu uşor de înlocuit
(vezi referinţă pagina 8)
Programe de utilizare recomandate : Greenline pentru PC, HOBOware pentru Mac (vezi pagina 2)
Livrat cu accesorii de fixare
(magnetice, autocolant, velcro)
Înregistrator miniatură autonom de temperatură şi umiditate - HOBO datalogger U10 Temp/Rh
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Înregistrator miniatură autonom de temperatură şi umiditate - HOBO datalogger U10 Temp/Rh
Înregistrator miniatură autonom de temperatură şi umiditate - HOBO datalogger U10 Temp/Rh
Acest nou înregistrator compact şi economic înregistrează temperatura şi umiditatea din interior. Marea sa capacitate de memorie (52 K de citire) permite desfăşurări de lungă durată, şi descărcarea datelor este uşoară şi rapidă datorită interfaţei USB folosind programul Hoboware
interval de eşantionare programabil de la 1 secundă la 12 ore
Pornire prin programare sau prin buton
Nivelul bateriei poate fi înregistrat ca o cale separată
Numeroasele evenimente ce se pot petrece (apăsarea unui buton, conexiunea la PC, oprirea înregistrării, baterie slabă, terminarea fişierului) sunt înregistrate individual
Deschidere uşoară a carcasei facilitând accesul la baterie
Tehnologie brevetată
Temperatură :
-Scală : de la -20 °C la +70 °C
-Precizie : ±0,4 °C la +25 °C
-Rezoluţie : 0,1 °C la +25 °C
-Timp de răspuns în aerul ventilat la 1m/s : 10 minute pentru 90 %
-Verificarea preciziei în opţiune
Umiditate :
-Scală : de la 25 la 95 % pentru o temperatură de la +5 la +55 °C
-Precizie : ±3,5 % de la 25 % la 85 % pentru 15 °C < T° < 45 °C
±5 % de la 25 % la 95 % pentru 5 °C< T° <55 °C
-Rezoluţie : 0,07 % la +25 °C şi 30 % RH
-Timp de răspuns în aerul ventilat la 1m/s :
6 minute pentru 90 %
-Scală : de la -20 la +70 °C ;de la 0 la 95% RH (ne condensat)
Cpacitate de memorie : 52 K - 10 biţi
Precizia ceasului : ±61 secunde/lună la +25 °C
Durată de viaţă a bateriei : 1 an pentru o utilizare tipică
Baterie CR-2032 uşor de înlocuit de către utilizator
Dimensiuni (mm) : 60 x 47 x 19
Greutate : 28 g
Înregistrator de temperatură/umiditate intern sau extern cu interfaţă USB HOBO datalogger U23 Pro V2 Temp/Rh
Descărcare PDFDescărcare manual
>> detaliu produs
Înregistrator de temperatură/umiditate intern sau extern cu interfaţă USB HOBO datalogger U23 Pro V2 Temp/Rh
Înregistrator etanş de temperatură/umiditate intern sau extern : Hobo data logger U23 Pro v2 Temp/Rh
Noua gamă de înregistratoare de temperatură şi umiditate relativă HOBO Pro v2 este concepută pentru o utilizare fiabilă şi de durată în medii sau externe sau cu condens. Captatorul de Temp/Rh oferă un timp de răspuns rapid şi o durată de viaţă superioară în condiţii de umezeală. Sondele externe, de dimensiuni reduse, permit instalarea în spaţii reduse.

Cutie etanşă pentru o utilizare în mediu umed/condens
Înaltă precizie
Captator de umiditate înlocuibil asigurând un timp de răspuns rapid şi o măsură a umidităţii de o calitate superioară
Captator extern de dimeniuni reduse pentru eşantionări în spaţii strâmte/reduse
Interfaţă USB pentru o comunicare rapidă şi fiabilă
Capacitate memorie : 42000 de măsurători
Eşantionare : de la 1 se cundă la 18 ore
Număr fix sau intervale de eşantionare multiplă, cu până la 8 intervale şi durate de înregistrare definite de către utilizator
Precizia ceasului : 1 minut/lună la +25 °C
Durată de viaţă a bateriei : 3 ani pentru o utilizare tipică. Litiu 1/2AA 3,6 volţi uşor de înlocuit
Dimeniuni : 102 x 38 mm
Captator intern de temperatură :
Plajă de măsură : -40 / +70°C
Precizie : ± 0,2 °C de la 0 la +50°C
Rezoluţie (12 biţi) : 0,02°C la +25°C
Timp de răspuns : 40 de minute (pentru 90% cu o viteză a aerului de 1 m/s)
Plaje de măsură :
-U23-002 : -40 / +70°C
-U23-003 şi U23-004 : -40 / +100°C sondă externă imersibilă în apă dulce până la +50°C pentru un an
Precizie : ± 0,2 °C de la 0 la +50°C
Lungimea cablului : 1,8 metri
Rezoluţie (12 biţi) : 0,02°C / +25°C
Timp de răspuns :
-U23-002 : 5 minute (pentru 90% cu o viteză a aerului de 1 m/s)
-U23-003 şi U23-004 : 3 minute (pentru 90% cu o viteză a aerului de 1 m/s) şi 30 de secunde (pentru 90% în apă)
Captator de umiditate
Plajă de măsură : 0 / 100%
Precizie : ± 2,5% de la 10 la 90%
Rezoluţie (12 biţi) : 0,03%
Timp de răspuns :
-U23-001 : 10 minute (pentru 90% cu o viteză a aerului de 1 m/s)
-U23-002 : 4 minute (pentru 90% cu o viteză a aerului de 1 m/s)

Înregistratoare :
- HOBO datalogger Pro v2 Temp/RH : U23-001
- HOBO datalogger Pro v2 Temp/RH Ext : U23-002
- HOBO datalogger Pro v2 2x Temp Ext : U23-003
- HOBO datalogger Pro v2 Temp/Ext Temp : U23-004

Accesorii :
-program de utilizare : HOBOWARE PC : BHW-PC
-program de utilizare : HOBOWARE MAC : BHW-MAC
-staţie de bază : BASE-U-4
-navetă de transport U-Shuttle (asociată la BASE-U-4) : U-DT-1
-navetă de transport Waterproof Shuttle : U-DTW-1
-priză adaptor navetă U-DTW-1/înregistrator : COUPLER2-E
-captator de umiditate pentru U23-001 : HUM-RHCPB-1
-captator de umiditate pentru U23-002 : HUM-RHCPB-2
-cutie de protecţie solară : RS1
-fixare înregistrator 23-001/cutie RS1 :U23-RS-CLAMPKIT
-baterie de schimb : HP-B
Înregistrator de temperatură şi umiditate cu afişaj LCD HOBO datalogger U14 LCD Temp/RH
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Înregistrator de temperatură şi umiditate cu afişaj LCD HOBO datalogger U14 LCD Temp/RH
Înregistrator de temperatură şi umiditate cu afişaj LCD HOBO data logger U14 LCD Temp/RH

Temperatură :
Precizie temperatură de la 0 la 50°C : ±0,2 °C
Rezoluţie temperatură la 25 °C: 0,03 °C
Timp de răspuns temperatură : 15 minute
(în aer ventilat de 1m/s)
Derivaţie în timp la temperatură : neglijabilă

Umiditate :
Precizie umiditate de la 10 la 90% : ±2,5%
Rezoluţie umiditate la 25°C : 0,03%
Timp de răspuns umiditate : 2 minute
(în aer ventilat de 1m/s)
Derivaţie în timp la umiditate : mai mic de 2% în 5 ani

Interval de măsură :
-minim 1 secundă
-maxim 18 ore

Memorie :
-doar pentru temperatură : 43000 de măsurători
-temperatură/umiditate : 21500 de măsurători

Afişaj:
-simultan LCD temperatură şi umiditate
-lumios intermitent la pornirea unei alarme
-nivelul de memorie utilizată
-nivelul bateriei

Mod de înregistrare :
-standard : oprire atunci cand memoria este plină

Alarme :
-temperatură înaltă sau joasă
-umiditate înaltă sau joasă
-praguri înalte şi joase ce pot fi reglate
-ieşire alarmă de contact : releu 48VDC, 1A maximum

Dată şi oră de pornire programabile
Autonomie : ≈ 1an ăn funcţie de utilizare
Descărcare posibilă a datelor permiţând continuarea înregistrării
Descărcare posibilă pe PALM cu ajutorul programului de utilizare HandCar
Utilizare în mediu necoroziv

Alimentare cu 3 baterii alcaline AAA 1,5V
Dimensiuni : 31 x 125 x 92 mm
Fixare pe perete cu şuruburi

Înregistratoare :
- HOBO datalogger U14 LCD Temp/RH : U14-001

Accesorii :
-program de utilizare : HOBOWARE PC : BHW-PC
-program de utilizare : HOBOWARE MAC : BHW-MAC
-navetă de transport U- Shuttle : U-DT-1
-cablu de conexiune : CABLE-USBMB
-alarmă sonoră : ARA
-transmiţător telefonic : AUTODIALER
-captator de umiditate de schimb : HUM-RHPCB-3
Înregistrator de temperatură şi umiditate externă, afişaj LCD şi carcasă etanşă HOBO datalogger U14 LCD ext Temp/RH
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Înregistrator de temperatură şi umiditate externă, afişaj LCD şi carcasă etanşă HOBO datalogger U14 LCD ext Temp/RH
Înregistrator de temperatură şi umiditate externă, afişaj LCD şi carcasă etanşă HOBO data logger U14 LCD ext Temp/RH

Acest înregistrator prezintă caracteristici identice cu modelul U14-001 cu excepţia faptului că nu posedă nici o sondă internă, ci este echipat cu o intrare pentru conectarea unei sonde externe de temperatură sau de temperatură/umiditate.

ATENŢIE !! Acest aparat este livrat fără sondă externă.
Necesită obligatoriu o sondă externă pentru a funcţiona.

Precizie temperatură de la 0 la +50°C : ±0,2 °C
Rezoluţie temperaturăla 25°C : 0,03°C
Timp de răspuns temperatură : 15 minute
(în aer ventilat de 1m/s)
Derivaţie temperatură în timp : neglijabilă

Precizie umiditate de la 10% la 90 % : ±2,5%
Rezoluţie umiditate la 25°C : 0,03%
Timp de răspuns umiditate : 2 minute
(în aer ventilat de 1m/s)
Derivaţie umiditate în timp : mai mic de 2% în 5 ani

Intervale de măsură :
-minim : 1 secundă
-maxim : 18 ore

Memorie :
-doar pentru temperatură : 43000 de măsurători
-pentru temperatură/umiditate : 21500 de măsurători

Afişaj:
-simultan LCD temperatură şi umiditate
-lumios intermitent la pornirea unei alarme
-nivelul de memorie utilizată
-nivelul bateriei

Mod de înregistrare :
-standard : oprire atunci cand memoria este plină

Alarme :
-temperatură înaltă sau joasă
-umiditate înaltă sau joasă
-praguri înalte şi joase ce pot fi reglate
-ieşire alarmă de contact : releu 48VDC, 1A maximum

Dată şi oră de pornire programabile
Autonomie : ≈ 1an ăn funcţie de utilizare
Descărcare posibilă a datelor permiţând continuarea înregistrării
Descărcare posibilă pe PALM cu ajutorul programului de utilizare HandCar
Utilizare în mediu necoroziv

Alimentare cu 3 baterii alcaline AAA 1,5V
Dimensiuni : 31 x 125 x 92 mm
Fixare pe perete cu şuruburi

Înregistratoare :
- HOBO datalogger U14 LCD ext Temp/RH : U14-002

Accesorii :
-program de utilizare : HOBOWARE PC : BHW-PC
-program de utilizare : HOBOWARE MAC : BHW-MAC
-navetă de transport U- Shuttle : U-DT-1
-cablu de conexiune : CABLE-USBMB
-alarmă sonoră : ARA
-transmiţător telefonic : AUTODIALER
-carcasă de protecţie etanşă : U14-CASE-4X
-sondă de temperatură 2 metri : S-TMB-M002
-sondă de temperatură 6 metri :S-TMB-M006
-sondă de temperatură 17 metri : S-TMB-M017
-sondă de temperatură/umiditate 2 metri : S-THB-M002
-sondă de temperatură/umiditate 8 metri : S-THB-M008
-prelungitor pentru sonde : S-EXT-M005
-carcasă de legătură etanşă pentru prelungitor : S-EXT-CASE
sondă de umiditate HOBOnode W-SMC
Descărcare PDF
>> detaliu produs
sondă de umiditate HOBOnode W-SMC
Sistemul de sonde HOBOnode W-SMC este format din senzori fără fir care supraveghează umiditatea din sol şi transmit datele către un calculator.
Acest sistem permite vizualizarea condiţiilor în timp real, recepţionarea alarmelor şi înregistrarea datelor pe propriul PC.

Caracteristici :
- afişează în timp real graficele de temperatură şi umiditate
- posibilitate de vizualizare a graficelor din ziua sau săptăamâna precedentă
- porneşte alarme sonore şi vizuale pentru a anunţa depăşiri ale pragurilor d etemperatură şi/sau umiditate către un alt PC sau telefon mobil
- caută automat pentru a identifica sondele şi a se conecta la ele
- transfer uşor către HOBOware şi alte programe de exploatare a datelor
- distanţă de transmisie recepţie senzor 300 metri tipic şi 400 metri maximum
- senzori noi pot fi uşor integraţi şi adăugaţi la reţeaua HOBOnode (max 50)
- baterii solare reîncărcabile; autonomie 1 an singură; 3 ani cu reîncărcare solară
- plajă de măsură : 0 100%
- precizie : ±3.1%
- rezoluţie : 0,07%
- interval de emisie : 1 pe minut
- temperatura de funcţionare : -20 +50°C
- dimensiuni : (mm) 165x50mm cu cablu de 5 metri

Program de utilizare:
- HOBOnode viewer : poate fi descărcat de pe site

Senzor :
- senzpr de umiditate : W-SMC

Accesorii :
- senzor de temperatură : W-TMB
- HOBOnode Receiver : W-RCVR-USB
Înregistrator fără fir - HOBO ZW
Descărcare PDFDescărcare manual
>> detaliu produs
Înregistrator fără fir - HOBO ZW
Înregistratoarele HOBO ZW Series Data Nodes sunt dataloggere fără fir
ce permit un control centralizat al energiei pentru a răspunde normelor
de mediu ale clădirilor.

HOBO date-nodes transmit în timp real, către un PC central
datele înregistrate în zeci de puncte. Cu această soluţie,
nu mai este nevoie să recuperaţi datele manual.

MĂRIMI FIZICE MĂSURATE
- Temperatură
- Umiditate relativă
- Tensiune AC
- Curent AC
- Manometru
- CO2
- Debit de aer
- Curent AC
- Presiune diferenţială
- 4-20mA
- 0-10V
- Impuls

AVANTAJE
- Colectează centralizat datele pentru studiul performanţelor clădirilor.
- Transmisie în timp real al datelor datorită reţelei dinamice.
- Datele sunt automat direcţionate către receptor.
- Fiecare aparat dispune de o memorie tampon pentru evitarea pierderilor
de date.
- Un mesaj de alarmă este transmis în caz de problemă prin email sau SMS.
- Programul software HOBOware 3.0 permite vizualizarea şi organizarea
datelor.
- O schiţă indică poziţia înregistratoarelor pe teren.
- Înregistratoarele pot fi identificate datorită etichetelor şi grupurilor.

Colecatrea centralizată a datelor
Înregistratoarele, ruterele şi receptoarele funcţionează împreună pentru a
furniza înformaţii fiabile, precise şi în timp real al performanţelor energetice
ale clădirilor. Fie că sunteţi responsabilul unui depozit în care doriţi
să supravegheaţi condiţiile de temperatură şi umiditate,
fie că sunteţi quality manager şi doriţi să măsuraţi calitatea aerului sau sunteţi
responsabil cu consumul energetic al unei clădiri, HOBO nodes vă va furniza
o sumă de date fiabile eliminând orice constrângere legată de descărcarea manuală
a datelor.

Tehnologie dinamică (cf. PDF)
HOBO Data nodes utilizează tehnologia ochiurilor de reţea (MESH), fapt ce asigură
o rerutare automată a datelor către receptor în caz de obstrucţie fără nicio intervenţie manuală.

Capacităţile programului software
HOBOnode Manager este o componentă a programului HOBOware Pro. Acesta permite
vizualizarea în timp real a datelor energetice sau de mediu înconjurător, selectarea mesajelor
de alarmă şi vizualizarea rapidă a reţelei datorită schemei vizuale.
HOBOnode Manager propune exportul datelor printr-un singur click către Microsoft Excel.
(HOBOware Pro 3.0 este inclus cu receptorul ZW).

Capacităţile alarmelor :
HOBOnode Manager trimite un SMS către un număr de mobil sau un email către un PC atunci când măsurătorile
înregistrate depăşesc pragurile selecţionate.
În plus, o alarmă de sistem permite alertarea şi atunci când un înregistrator nu este conectat
la reţea.

Planul reţelei (cf. PDF)
Schema oferită de HOBOnode Manager Network permite observarea rapidă a reţelei pentru a localiza
înregisrtatoarele HOBOnode Data Nodes într-un imobil.

Specificaţii comune
Semnal : Aprox 100 de metri, aceasta depinde de interferenţe şi de obstrucţii
Masă : 138g cu baterii
Dimensiuni : 96,5x108x28mm
Putere radio : 1,6mW (2dBm)
Standard wireless : IEEE 802.15.4.2.4 GHz band
TERMOREZISTENŢE PT100 | TERMOCUPLURI | ÎNREGISTRATOARE MINIATURĂ AUTONOME | REZISTENŢE ELECTRICE DE ÎNCĂLZIT | STAŢIE METEO ŞI STAŢIE MICROCLIMATICĂ | MĂSURARE MOBILĂ | CONVERTIZOR DE MĂSURĂ ŞI IZOLATORI | REGULATORI ŞI INDICATORI | ACHIZIŢIE ŞI SUPRAVEGHERE | SENZOR TRANSMIŢĂTOR |

Acasã - Cine suntem noi ? - Solicitare documente - Descãrcãri - Contact - Newsletter - Coş de cumpărături
Căutare Familii - Căutare amănunţită
Equipement et matériel pour les audits énergétiques

PROSENSOR SRL Str. BOBÂLNA Nr. 25 Sector 5 Bucureşti
Telefon (40) 21.335.15.25 - Fax (40) 21.335.15.25
Site web: www.prosensor.ro - E-mail: dpostelnicu@prosensor.com

Realizare: netcomposant
W3C GANDI SSL