espaceur
ConnexiuneConnexiune

Parolă
OK
Înregistrare - Recuperare parolă
filet
loupe Text OK loupe Referinţă OK loupe Familii OK loupe Multicriterii OK
Coş de cumpărături Coş de cumpărături
Centrală de stocare
> Noutăţi
Descãrcare catalog complet

ÎNREGISTRATOARE MINIATURĂ AUTONOME

Triere cu
NEW
Enregistreur de CO2, température et humidité Bluetooth MX1102
>> detaliu produs
Enregistreur de CO2, température et humidité Bluetooth MX1102
L’enregistreur CO2 HOBO MX1102 enregistre et transmet la température, l’humidité relative et le taux de CO2 dans les environnements intérieurs grâce à ses capteurs intégrés. Cet enregistreur équipé de Bluetooth® Smart a été conçu pour communiquer sans fil avec un IPhone®, iPod touch® ou iPad®. En utilisant l’application HOBOmobile™ sous iOS ou Android, vous pouvez facilement configurer l’enregistreur, lire et visualiser ses données sur votre appareil mobile, ou exporter les données pour une analyse ultérieure. Vous pouvez également connecter l’appareil en USB à un ordinateur, et ainsi utiliser le logiciel HOBOware™. Ces interfaces vous permettent également d’étalonner automatiquement ou manuellement le capteur CO2.
L’enregistreur peut calculer les statistiques minimum, maximum, moyenne, et écart-type, et déclencher des alarmes visuelles ou sonores à des seuils que vous spécifiez. L’appareil permet aussi l’enregistrement par salves, dans lequel les données sont enregistrées à un intervalle différent lorsque les valeurs lues sont au-dessus ou en-dessous de certaines limites. Cet enregistreur de données compact dispose également d’un écran LCD qui affiche en temps réel les valeurs mesurées, le mode d’enregistrement, le niveau de pile, la mémoire utilisée, et plus encore.


Capteur de température :
- Plage de fonctionnement : 0° à 50°C (32° à 122°F)
- Précision : ±0.21°C de 0° à 50°C (±0.38°F de 32° à 122°F)
- Résolution : 0.024°C à 25°C (0.04°F à 77°F)
- Dérive : <0.1°C (0.18°F) par an

Capteur d’humidité relative :
- Plage de fonctionnement : 1 à 90% (atmosphère non condensée)
- Précision : ±2% de 20 à 80% typique à 25°C (77°F)
- Hystérésis : ±2% de l’humidité relative
- Résolution : 0.01% à 25°C (77°F)
- Dérive : <1% par an

Capteur C02 :
- Plage de fonctionnement : 0 à 5000 ppm
- Précision : ±50 ppm ±5% de la valeur lue à 25°C (0.04°F à 77°F)
- Préchauffage : 15 secondes
- Etalonnage : Automatique ou manuel
NEW
Înregistrator de temperatură şi umiditate bluetooth - MX1101
Descărcare PDFDescărcare manual
>> detaliu produs
Înregistrator de temperatură şi umiditate bluetooth - MX1101
Data loggerul de temperatură şi umiditate relativă HOBO MX1101 înregistrează şi transmite datele de temperatură şi umiditate relativă în spaţiile interioare, cu ajutorul senzorilor integraţi. Acest înregistrator este echipat cu modul Bluetooth® Smart, ce a fost prevăzut pentru comunicarea la distanţă cu un IPhone®, iPod touch® ou iPad® sau orice telefon inteligent utilizând Android. Utilizând aplicaţia HOBOmobile™ pentru iOS şi Android, puteţi cu uşurinţă configura înregistratorul, citi şi vizualiza datele direct pe ecranul telefonului mobil, sau să exportaţi datele pentru o analiză ulterioară. Înregistratorul poate calcula statistici ca minimum, maximum, media şi deviaţia faţă de un standard, şi poate fi configurat pentru a declanşa alarme vizuale sau sonore la praguri de măsură definite de utilizator. Înregistratorul permite de asemenea înregistrarea de tip salve salve prin care datele sunt înregistrate la un interval diferit atunci când datele citite sunt superioare sau inferioare unor limite. Acest înregistrator compact dispune şi de un ecran LCD care afişează în timp real datele de temperatură, umiditate relativă, modul de înregistrare, nivelul bateriei, nivelul memoriei utilizate şi mai mult decât atât.

Senzor de temperatură :
- Plajă de funcţionare : -20° ... 70°C (-4° ... 158°F)
- Precizie : ±0.21°C de la 0° la 50°C (±0.38°F de la 32° la 122°F)
- Rezoluţie : 0.024°C la 25°C (0.04°F la 77°F)
- Deviaţie : 0.1°C (0.18°F) pe an

Senzor de umiditate relativă :
- Plajă de funcţionare : 1 ... 90%
- Precizie : ±2% de la 20 la 80% tipic la 25°C (77°F)
- Histeresis : ±2% din umiditatea relativă
- Rezoluţie : 0.01% la 25°C (77°F)
- Deviaţie : <1% pe an
Prelungitor pentru sondă SMART
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Prelungitor pentru sondă "SMART"
Disponibil la 5, 10 şi 25 de metri lungime, prelungitoarele pentru sondele SMART pot fi utilizate individual sau
cuplate una la cealaltă până la lungimea maximă de 100 de metri
Dotate cu conectori RJ11, aceste prelungitoare sunt compatibile cu sondele externe pentru înregistrarele
HOBO STATION METEO (H21-001), MICRO STATION (H21-002) şi LCD RH/TEMP EXTERNE (H14-002)

Carcasa de joncţiune etanşă
este necesară pentru
orice racordare în exteriorul
sau în interiorul unei zone umede
Sistem de înregistrare a datelor reconfigurabil şi modular  - HOBO data logger H22 FlexSmart
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Sistem de înregistrare a datelor reconfigurabil şi modular - HOBO data logger H22 FlexSmart
Sistem de înregistrare a datelor reconfigurabil şi modular - HOBO data logger H22 FlexSmart
Noul înregistrator Hobo FlexSmart este un sistem de înregistrare a datelor reconfigurabil şi modular pentru aplicaţii de supraveghere industrială şi de energie. Sistemul 15 căi permite societăţilor de gestionare a energiei şi de servicii
să răspundă rapid şi uşor numeroaselor aplicaţii de sipraveghere fără a trebui un sistem complet de înregistratoare. Inovatoare, modulele de tratare a semnalului transformă semnalele de aproape orice tip de sondă;
sondele predefinite Smart "plug and play" ca şi puternicul program HOBOware asigură desfăşurări rapide şi uşoare
de la 1 la 15 căi de date
6 intrări captatoare Smart "plug and play"
(identificare automată) de temperatură, higrometrie, puls
3 sloturi pentru racordarea modulelor opţionale FlexSmart Analogic True RMS
modul FlexSmart Analogic 2 căi
-Intrare captatoare 0-20 mA şi 0-20 VDC
-Precizie ± 0.25% de 50mV la PE
-Alimentare captator 12 VDC
furnizaţi de înregistrator, cu timp de încălzire programabil
Modul FlexSmart True RMS 2 căi
-Acceptă ca intrare şi convertizoare
de curent AC (CT) şi/sau de tensiune (PT)
-Măsurători precise de semnale sinusoidale sau ne sinusoidale
Configuraţia se păstrează în modulele FlexSmart
Memorie permanentă cu capacitate mare de 512 K permiţând înregistrări de lungă durată
Posibilităţi multiple de alimentare : baterii interne, baterii externe, şi/sau transformator de alimentare AC
Carcasă solidă cu necesar de fixare opţional
Măsurători
-Temperatură
-Umiditate relativă
-Curent AC (True RMS)
-Tensiune AC (True RMS)
-KW
-KWh
-Presiune
-Presiune de Aer Diferenţiat
-CO2
-Intrări impulsuri pentru debitmetre
-Orice alt captator cu ieşire 4-20 mA/0-20 VDC
-Captatoare Meteo
Aplicaţii
-Căutare şi control/Clădiri
-Audit de energie
-Diagnostice HVAC/R
(încălzire, ventilaţie, aer condiţionat, refrigerare)
-Măsurători şi verificări
al economiei de energie
-Punerea în serviciu a clădirilor
-Verificarea randamentelor
-Studii sisteme de aer comprimat
-Control al mediului înconjurător
-Clasare echipamentului
-Detectarea de linearizare intermitentă
-Punere în conformitate după reguli şi norme
-Studii ale calităţii aerului
-Supravegherea stării maşinilor
Module FlexSmart
Modulele opţionale FlexSmart True RMS şi Analogic montate pe partea superioară a înregistratorului
asigură o flexibilitate maximă. Aceste module cu două căi permit încorporarea convertizoarelor de curent AC
sau de tensiune, sau captatoarelor ci ieşire 0-20 mA sau 0-20 VDC. Fiecare cale poate fi configurată separat.
Modulul FlexSmart furnizează o tensiune de excitare de 12 V şi un timp de încălzire a captatorului programabil de către utilizator
modul FlexSmart TRMS
(ref. S-FS-TRMSA)
-Curent AC (True RMS)
-Tensiune AC (True RMS)
Modul FlexSmart analogic
(ref. S-FS-CVIA)
-KW
-Presiune manometrică
-Presiune diferenţială de aer
-Dioxid de carbon
-Umiditate relativă/Temperatură montaj canalizare
-Orice captator cu ieşire 4-20 mA sau 0-20 VDC (potrivit captatoarelor de 2,5 V ; 5 V şi 10 V)
Putere kilowatt (KW)
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Putere kilowatt (KW)
Traductorul cuprinde 3 sonde de curent AC şi 3 de tensiune
eliberând la ieşire un semnal proporţional cu puterea în kilowaţi
Captatoarele sunt montate direct în linie, trebuie să fie instalate de personal calificat
-Scală : 480 VAC, 100 A
-Frecvenţă : 56/60 Hz AC
-Precizia captatorului : ±1 %
Presiune de aer diferenţială
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Presiune de aer diferenţială
Traductorul poate fi utilizat pentru măsurători de presiune diferenţială sau statică de aer sau de gaz ne conductori
Captatoarele sunt în întregime protejate împotriva inversării cablurilor şi a
suprapresiunilor de până la 10 psi (689 milibar)
-Scală : 0-0,25 " ; 0-1" ; 0-2,5" ; 0-5" ; 0-10" WC (0-0,62 ; 0-2,49 ; 0-6,22 ; 0-12,45 ; 0-24,91 milibar)
-Precizia captatorului : ±1 % PE
Senzor de curent AC
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Senzor de curent AC
Convertizor de curent AC de tip (CT)
Se plasează în jurul unui fir de curent ce conţine o rezistenţă internă de securitate. Odată combinat cu modulul
FlexSmart TRMS, aceste captatoare oferă o măsură precisă ale formelor de undă sinusoidale şi ne sinusoidale
-Scală (curenţi AC) : 0-20 ; 0-50 ; 0-100 ; 0-200 ; 0-600 A
-Precizia captatorului : ± 1 % (de la 10 % la 130 % de intensitate de serviciu)
Senzor de umiditate/Temperatură pentru conductele de aer
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Senzor de umiditate/Temperatură pentru conductele de aer
Acest captator permite măsurători stabile şi fiabile de umiditate şi de temperatură în conductele de aer
-Plajă : de la 10 la 90 % ; de la -10 °C la +60 °C
-Precizia captatorului : < ±3 % RH la +20 °C ; ±0,3 °C la +25 °C
Transmiţător Kilowat Oră
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Transmiţător Kilowat Oră
Aceste captatoare compacte conţin sonde de tensiune şi de curent AC pentru supravegherea consumului de energie în kilowaţi oră. Transmiţătorul emite impulsuri proporţionale cu consumul
Sistemul monofazic conţine un captator de curent CT şi un captator de tensiune. Sistemele trifazice conţin 3 captatoare de curent CT şi 3 captatoare de tensiune. Aceste captatoare sunt montate direct pe linie :
trebuie instalte de persoane calificate
-Plajă : de la 280 la 480 VAC ; 300 A, 1 fază (ref. T-VER-8051-300)
-Plajă : 800 A, 3 faze (ref. T-VER-8053-800)
-Precizia transmiţătorului : ±1 % (transmiţător 3 faze conform cu norma ANSI C12.1)
Transmiţător Kilowat Oră
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Transmiţător Kilowat Oră
Aceste transmiţătoare necesită un convertizor de curent AC de tipul T-MAG-SCT-XXX
şi un captator Smart cu intrare impuls (descrise şi vândute separat)
Permit obţinerea energiei consumate în Kilowaţi oră true RMS, chiar şi pentru sarcini cu forme ne sinusoidale
Aceste captatoare sunt montate direct pe linie : trebuie să fie instalate de persoane calificate
-Plajă : 208/240 VAC şi 480 VAC ±15 % montaj stea sau triunghi
-Precizia transmiţătorului : ±0.45% din citire ±0,05 % PE
prin intermediul celei de-a 25-a armonică
Senzor SMART de temperatura 12 biţi
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Senzor SMART de temperatura 12 biţi
Plajă :
-40 / +100°C
Precizie :
±0,2 °C de la 0 la +50 °C
Derivaţie : < 0,1 °C / an
Sistem de înregistrare fără fir HOBOnode
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Sistem de înregistrare fără fir HOBOnode
Sistemul de sonde HOBOnode este format din senzori fără fir care supraveghează temperatura şi umiditatea din sol şi transmit datele către un calculator.
Acest sistem permite vizualizarea condiţiilor în timp real, recepţionarea alarmelor şi înregistrarea datelor pe propriul PC.

Caracteristici :
- afişează în timp real graficele de temperatură şi umiditate
- posibilitate de vizualizare a graficelor din ziua sau săptăamâna precedentă
- porneşte alarme sonore şi vizuale pentru a anunţa depăşiri ale pragurilor d etemperatură şi/sau umiditate către un alt PC sau telefon mobil
- caută automat pentru a identifica sondele şi a se conecta la ele
- transfer uşor către HOBOware şi alte programe de exploatare a datelor
- distanţă de transmisie recepţie senzor 300 metri tipic şi 400 metri maximum
- senzori noi pot fi uşor integraţi şi adăugaţi la reţeaua HOBOnode (max 50)
- ideal pentru alarmele de îngheţ, cercetare agricolă, gestionarea recoltei

Program de utilizare:
- HOBOnode viewer : poate fi descărcat de pe site

Receptor :
- HOBOnode Receiver : W-RCVR-USB

Accesorii :
- senzor de temperatură : W-TMB
- senzor de umiditate : W-SMC
- cutie anti radiaţii solare : RS3
sondă de umiditate HOBOnode W-SMC
Descărcare PDF
>> detaliu produs
sondă de umiditate HOBOnode W-SMC
Sistemul de sonde HOBOnode W-SMC este format din senzori fără fir care supraveghează umiditatea din sol şi transmit datele către un calculator.
Acest sistem permite vizualizarea condiţiilor în timp real, recepţionarea alarmelor şi înregistrarea datelor pe propriul PC.

Caracteristici :
- afişează în timp real graficele de temperatură şi umiditate
- posibilitate de vizualizare a graficelor din ziua sau săptăamâna precedentă
- porneşte alarme sonore şi vizuale pentru a anunţa depăşiri ale pragurilor d etemperatură şi/sau umiditate către un alt PC sau telefon mobil
- caută automat pentru a identifica sondele şi a se conecta la ele
- transfer uşor către HOBOware şi alte programe de exploatare a datelor
- distanţă de transmisie recepţie senzor 300 metri tipic şi 400 metri maximum
- senzori noi pot fi uşor integraţi şi adăugaţi la reţeaua HOBOnode (max 50)
- baterii solare reîncărcabile; autonomie 1 an singură; 3 ani cu reîncărcare solară
- plajă de măsură : 0 100%
- precizie : ±3.1%
- rezoluţie : 0,07%
- interval de emisie : 1 pe minut
- temperatura de funcţionare : -20 +50°C
- dimensiuni : (mm) 165x50mm cu cablu de 5 metri

Program de utilizare:
- HOBOnode viewer : poate fi descărcat de pe site

Senzor :
- senzpr de umiditate : W-SMC

Accesorii :
- senzor de temperatură : W-TMB
- HOBOnode Receiver : W-RCVR-USB
Cutie de protecţie anti radiaţii solare RS3
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Cutie de protecţie anti radiaţii solare RS3
Permite aşezarea sondei în exterior la soare fără ca măsurarea temperaturii
şi umidităţii să fie viciată din cauza radiaţiilor solare.
Montare uşoară pe soclu, stâlp sau suprafaţă plană.
Livrată cu suport şi şurub de montaj
Sondă SMART de temperatură şi umiditate S-THB
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Sondă SMART de temperatură şi umiditate S-THB
Sondă de temperatură :
- plajă -40 +75°C
- precizie : ±0,2°C de la 0 la 50°C
- rezoluţie : 0,03°C la 25°C
- timp de răspuns : 5 minute
(la 90% într-un flux de aer de 1m/sec)

Sondă de umiditate :
- plajă : 0 / 100% umiditate de la -40° +75°C
- precizie : ±2,5% de la 10% la 90%
- rezoluţie : 0,1% la 25°C
- timp de răspuns : 10 minute
(la 90% într-un flux de aer de 1m/sec)

Sonde :
- cablu de 2 metri : S-THB-M002
- cablu de 8 metri : S-THB-M008
Cablu de date TEL - 7001
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Cablu de date TEL - 7001
Adaptor de comunicare pentru TEL-7001
Înregistrator fără fir - HOBO ZW
Descărcare PDFDescărcare manual
>> detaliu produs
Înregistrator fără fir - HOBO ZW
Înregistratoarele HOBO ZW Series Data Nodes sunt dataloggere fără fir
ce permit un control centralizat al energiei pentru a răspunde normelor
de mediu ale clădirilor.

HOBO date-nodes transmit în timp real, către un PC central
datele înregistrate în zeci de puncte. Cu această soluţie,
nu mai este nevoie să recuperaţi datele manual.

MĂRIMI FIZICE MĂSURATE
- Temperatură
- Umiditate relativă
- Tensiune AC
- Curent AC
- Manometru
- CO2
- Debit de aer
- Curent AC
- Presiune diferenţială
- 4-20mA
- 0-10V
- Impuls

AVANTAJE
- Colectează centralizat datele pentru studiul performanţelor clădirilor.
- Transmisie în timp real al datelor datorită reţelei dinamice.
- Datele sunt automat direcţionate către receptor.
- Fiecare aparat dispune de o memorie tampon pentru evitarea pierderilor
de date.
- Un mesaj de alarmă este transmis în caz de problemă prin email sau SMS.
- Programul software HOBOware 3.0 permite vizualizarea şi organizarea
datelor.
- O schiţă indică poziţia înregistratoarelor pe teren.
- Înregistratoarele pot fi identificate datorită etichetelor şi grupurilor.

Colecatrea centralizată a datelor
Înregistratoarele, ruterele şi receptoarele funcţionează împreună pentru a
furniza înformaţii fiabile, precise şi în timp real al performanţelor energetice
ale clădirilor. Fie că sunteţi responsabilul unui depozit în care doriţi
să supravegheaţi condiţiile de temperatură şi umiditate,
fie că sunteţi quality manager şi doriţi să măsuraţi calitatea aerului sau sunteţi
responsabil cu consumul energetic al unei clădiri, HOBO nodes vă va furniza
o sumă de date fiabile eliminând orice constrângere legată de descărcarea manuală
a datelor.

Tehnologie dinamică (cf. PDF)
HOBO Data nodes utilizează tehnologia ochiurilor de reţea (MESH), fapt ce asigură
o rerutare automată a datelor către receptor în caz de obstrucţie fără nicio intervenţie manuală.

Capacităţile programului software
HOBOnode Manager este o componentă a programului HOBOware Pro. Acesta permite
vizualizarea în timp real a datelor energetice sau de mediu înconjurător, selectarea mesajelor
de alarmă şi vizualizarea rapidă a reţelei datorită schemei vizuale.
HOBOnode Manager propune exportul datelor printr-un singur click către Microsoft Excel.
(HOBOware Pro 3.0 este inclus cu receptorul ZW).

Capacităţile alarmelor :
HOBOnode Manager trimite un SMS către un număr de mobil sau un email către un PC atunci când măsurătorile
înregistrate depăşesc pragurile selecţionate.
În plus, o alarmă de sistem permite alertarea şi atunci când un înregistrator nu este conectat
la reţea.

Planul reţelei (cf. PDF)
Schema oferită de HOBOnode Manager Network permite observarea rapidă a reţelei pentru a localiza
înregisrtatoarele HOBOnode Data Nodes într-un imobil.

Specificaţii comune
Semnal : Aprox 100 de metri, aceasta depinde de interferenţe şi de obstrucţii
Masă : 138g cu baterii
Dimensiuni : 96,5x108x28mm
Putere radio : 1,6mW (2dBm)
Standard wireless : IEEE 802.15.4.2.4 GHz band
Senzor de presiune barometrică - S-BPB-CM50
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Senzor de presiune barometrică - S-BPB-CM50
Senzorul SMART de presiune barometrică are o plajă de măsură cuprinsă
între 660mb şi 1070mb. Temperatura de funcţionare a acestui senzor este
cuprinsă între -40°/+70°C.
Senzorul SMART este rezistent la intemperii se montează în afara carcasei
staţiei de achiziţii.
Plajă de măsură : 600mb-1070mb.
Plajă de utilizare : -40°/+70°C.
Precizie : ±3,0 mbar la 25°C.
Rezoluţie : 0,1 mbar.
Abatere mai mică de 1 mbar pe an.
Recalibrare posibilă la producător.
Dimensiuni : 6.4 cm x 5.1 cm.
Masă : 96g.
Lungime cablu de conexiune : 50cm.
Cleşte ampermetric miniatural - T-MAG-0-400
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Cleşte ampermetric miniatural - T-MAG-0-400
Cleştii ampermetrici de dimensiuni reduse din seria T-MAG-0400-xx au o ieşire de tensiune 0/0,333V proporţională cu curentul plajei de intrare.
Plaja poate varia de la 0/5A la 0/75A.
Cleştii ampermetrici sunt compatibili cu înregistratoarele HOBO de la ONSET prin modulul FlexSmart TRMS (# S-FS-TRSMA-D)şi transductoarele de kWh RMS (WattNodes) cu orice fel de semnal.
Se obţine astfel o măsurătoare precisă pentr numeroase tipuri de sisteme electrice.

Caracteristici :
- Norme : UL, CE, RoHS.
- Split-Core Design pentru o istalare rapidă şi uşoară.
- Rezistenţă de sarcină de precizie.
- Cablu : 2,44 m (pereche de conductori răsuciţi 24AWG).
- Deschidere cleşte : 10,15mm.
- Plajă pornind de la 5 la 75A.
- Ieşire : 0/0,333 Volţi AC proporţională cu plaja d eintrare.
- Lucru : de la 50Hz la 400Hz.
- Precizie de liniaritate : ±1%.
- Sistem autoblocant garantat pentru 500 de închideri.

Referinţe :
0/5A : T-MAG-0400-05
0/10A : T-MAG-0400-10
0/20A : T-MAG-0400-20
0/50A : T-MAG-0400-50
0/75 : T-MAG-0400-75
Sondă de temperatură pentru compost HOBOnode - SCHN
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Sondă de temperatură pentru compost HOBOnode - SCHN
Pentru controlul temperaturii compostului, există o sondă HOBOnode special construită pentru a fi plasată în compost şi mutată uşor în funcţie de campaniile de control a temperaturii. Această sondă este echipată cu 2 mânere antiderapante pentru a facilita utilizarea acesteia.

Sistemul de sonde HOBOnode SCHN reprezintă o serie de senzori fără fir, ce supraveghează temperatura şi transmit datele către calculatorul dvs personal.

Acestea că permit să vizualizaţi în timp real condiţiile de temperatură, să primiţi alarme şi să înregistraţi datele pe PC. Fără a fi nevoit să extrageţi sonda din amplasarea sa.

Caracteristici :
- afişează în timp real grafice de temperatură
- posibilitatea vizualizării graficelor zilelor sau săptămânilor trecute
- producerea de alarme sonore şi vizuale pentru alertarea depăşirilor pragurilor de temperatură chiar şi către alte PC-uri sau telefoane mobile
- căutare automată a senzorilor şi conectarea automată la ei
- export uşor al datelor către HOBOware sau alte programe de exploatare a datelor
- distanţă de transmisie receptor/sondă 300 de metri tipis şi 400 de metri maximum
- baterii solare reâncărcabile; autonomie 1 an şi 3 ani cu reîncărcare solară
- alte sonde pot fi foarte uşor integrate reţelei HOBOnode (maximul 50 de sonde)
- plajă de măsură : -40°/+100°C
- precizie : ±0,5°C de la 0°/50°C
- rezoluţie : 0,025°C la 25°C
- temperatura de funcţionare : -20°/+50°C

Program software :
- HOBOnode viewer : se descarcă de pe site

Senzor :
- senzor de temperatură : W-TMB

Accesorii :
- HOBOnode Receiver : W-RCVR-USB
- senzor de umiditate : W-SMC
- scut solar : RS3
Adaptor modul analogic FLEXSMART - S-FS-CVIA
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Adaptor modul analogic FLEXSMART - S-FS-CVIA
Intrare : 2 semnale – selectabile de către utilizator în 0-20mA sau 0-20vdc
Alimentare senzor : 12VDC, până la 50mA
Scalare : Liniară
Precizie : ± 0,25% de la 50mV până in max plajei
CE
Adaptor intrare TRMS FLEXSMART - S-FS-TRMSA
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Adaptor intrare TRMS FLEXSMART - S-FS-TRMSA
Intrare : 2 semnale pentru măsurarea curentului sau a tensiunii 5mV ... 512mV ; compatibil cu 333mV FS output sensors
Precizie : ± 0,3% din citire
CE
Interfaţă SMART cu intrare impuls
Descărcare PDF
>> detaliu produs
Interfaţă SMART cu intrare impuls
Interfaţa intrare impuls este ideală pentru racordarea senzorilor cu ieşire impuls precum : debitmetrele, gazometre etc
Interfaţa este compatibilă cu transmiţătoarele kilowatt Oră
Compatibil cu întrerupătoarele electronice precum FET sau ieşirile cu colector deschis, sau semnalele logice de nivel CMOS
Aceasta sondă permite numărarea impulsurilor pe interval de înregistrare
Plajă de măsură : 0 / 4093 de impulsuri pe interval de înregistrare
Durată minimă a impulsului : 1 ms
Tensiune de intrare max : 3,6V
Tensiune de intrare min : -0,3V
Nivel logic: jos 0,6V ; înalt 2,7V
Impedanţă intrare/ieşire 100 kohm
Masă 310g
lungime cablu de legătură : 6,5 m
- Versiune contact electric :
Frecvenţă maximă de intrare 120 Hz
(120 de pulsaţii pe secundă)
Timp de închidere : 45 µs ±10 %
- Versiune contact mecanic :
Frecvenţă maximă de intrare : 2Hz
(2 pulsaţii pe secundă)
Timp de închidere : 327 ms ±10 % normal deschis
TERMOREZISTENŢE PT100 | TERMOCUPLURI | ÎNREGISTRATOARE MINIATURĂ AUTONOME | REZISTENŢE ELECTRICE DE ÎNCĂLZIT | STAŢIE METEO ŞI STAŢIE MICROCLIMATICĂ | MĂSURARE MOBILĂ | CONVERTIZOR DE MĂSURĂ ŞI IZOLATORI | REGULATORI ŞI INDICATORI | ACHIZIŢIE ŞI SUPRAVEGHERE | SENZOR TRANSMIŢĂTOR |

Acasã - Cine suntem noi ? - Solicitare documente - Descãrcãri - Contact - Newsletter - Coş de cumpărături
Căutare Familii - Căutare amănunţită
Equipement et matériel pour les audits énergétiques

PROSENSOR SRL Str. BOBÂLNA Nr. 25 Sector 5 Bucureşti
Telefon (40) 21.335.15.25 - Fax (40) 21.335.15.25
Site web: www.prosensor.ro - E-mail: dpostelnicu@prosensor.com

Realizare: netcomposant
W3C GANDI SSL